Hapkidoclub Koryo

De naam van de club verwijst naar een periode uit de geschiedenis van Korea. 

De Koryo-dynastie of officieel het Koninkrijk van Goryeo bestond van 918 tot 1392 na Chr. en  heerste bijna over het volledige Koreaanse schiereiland.  Hoewel de dynastie gekenmerkt werd door vele interne conflicten en externe oorlogen was er ook een periode van grote welvaart. Zo werd de boekdrukkunst er uitgevonden meer dan twee eeuwen voor Johannes Guttenberg dat in onze contreien deed. Tevens werd er de beroemde groen-grijze Koryo keramiek vervaardigd.


In deze periode maakte de Koreaanse cultuur een enorme stap voorwaarts, daardoor werd het huidige Korea ook naar deze dynastie vernoemd.


De naam van de club verwijst dus niet alleen naar Korea maar ook naar een periode uit de geschiedenis van Korea waarin men op alle vlakken enorm is vooruit gegaan. Wij hopen dan ook dat je door de lessen in onze club je jezelf op diverse vlakken verder kan ontwikkelen net zoals het Koreaanse volk dat deed in de tijd van de Koryo-dynastie.

De club is erkend door het I.H.F, de International Hapkido Federation.